top of page
Bản quản lý
Ban giảng sư
Ban kỹ thuật
Ban học thuật
Ban tuyển sinh

Mô hình giáo dục thăng tiến là một mô hình nghiên cứu về giáo dục, dựa trên lý thuyết triết học giáo dục thăng tiến. Trong đó, hoạt động thăng tiến bao gồm 4 yếu tố: sửa cái xấu cái sai (sửa mình); học cái đúng, cái tốt (gieo mới); phát triển cái thiện lành đã có; thực tập cho đạt được cái thiện lành đã học.

Mô hình giáo dục tỉnh thức là bước nối tiếp của mô hình giáo dục thăng tiến. Nghĩa là học viên đã thông suốt về tư tưởng (rõ biết đích đời), đã đạt được hạng người từ Thiện Trí Thức (Đạo đức) trở lên, đã hiểu biết khá đầy đủ về Giáo dục học – Triết học – Tâm học – Tâm linh học (Tri thức), cũng như thiện xảo trong việc ứng dụng các tri thức vào đời sống thực tế (kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ).

Tài năng tiểu học
Tài năng THCS
Tài năng THPT trở lên
Tài năng cho người bận rộn
Lượng giá - đồng hành
E0 - Làm giáo dục cho THCS trở lên
ES - Làm giáo dục cho THPT trở lên
EU - Làm giáo dục cho ĐH trở lên
EF: Làm giáo dục cho Hộ gia đình
EA: Giảng sư liên môn 
MT - Tư duy toán
MP - Tâm lý học hàn lâm
GP - Triết học phổ thông
Phát triển bản thân
Phát triển yêu-thương
P: Tâm học ứng dụng
SG - Hé lô dậy thì (Nam - Nữ)
Tiếng Anh Tài Năng
Tiếng Anh Học Thuật
Tiếng Anh Ứng Dụng
Giới thiệu
Nghiên cứu khoa học
Tâm học
Triết học
Phật học
CLB - Học nhóm
F1: Toán
F2: Văn
F3: Anh Văn
F4: Lý
F5: Hoá
F6: KHTN
F7: KHXH
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Sách cho thỉnh
Sách cho mượn/thuê
Sách bán
Từ điển GoldenDict
Gõ Paṭṭhāna
Gõ Pāḷi
Tra cứu thuật ngữ Duyên hệ
Phần mềm ghi hình
Tâm & Tâm Sở

Tổng quan

Khóa học

Học thuật

Dự án

BỘ CÔNG CỤ HỖ TRỢ

Bảng tra cứu thuật ngữ môn Duyên Hệ Mở Rộng

Tổng hợp các thuật ngữ thường được sử dụng trong lớp Duyên Hệ Mở Rộng. Quý vị có thể xem bản đầy đủ tại đây.

Nguyễn Minh Nhật Tân

12 tháng 5, 2024

GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG TỪ ĐIỂN PĀḶI TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

Tổng hợp các từ điển Pāḷi trên hệ điều hành Android

Nguyễn Minh Nhật Tân

26 tháng 4, 2024

GIỚI THIỆU CÁC ỨNG DỤNG TỪ ĐIỂN PĀḶI TRÊN ĐIỆN THOẠI IPHONE (IOS) Copy

Tổng hợp các từ điển Pāḷi trên hệ điều hành iOS

Nguyễn Minh Nhật Tân

12 tháng 5, 2024

HƯỚNG DẪN GÕ PĀḶI VÀ SANSKRIT TRÊN ĐIỆN THOẠI ANDROID

Một công cụ hữu ích cho những ai nghiên cứu Phật Học

Nguyễn Minh Nhật Tân

31 tháng 3, 2024

HƯỚNG DẪN TRA CỨU TỪ ĐIỂN PĀḶI BẰNG PHẦN MỀM GOLDENDICT

GoldenDict là phần mềm tích hợp nhiều bộ từ điển khác nhau, thuận tiện cho việc tra cứu 1 từ ở nhiều bộ từ điển cùng một lúc.

Nguyễn Minh Nhật Tân

12 tháng 5, 2024

Hướng dẫn gõ Pāḷi trên Windows

Có thể sử dụng công cụ Pāḷi là một sự hỗ trợ đắc lực khi tìm hiểu và nghiên cứu Phật Học.

Nguyễn Minh Nhật Tân

16 tháng 4, 2024

Hướng dẫn gõ ký hiệu Paṭṭhāna

Paṭṭhāna (Vị trí, Phát Thú) là một thuật ngữ Phật Học đã được ký hiệu hoá nhằm phục vụ mục đích học thuật.

Nguyễn Minh Nhật Tân

12 tháng 5, 2024

bottom of page