top of page
Bản quản lý
Ban giảng sư
Ban kỹ thuật
Ban học thuật
Ban tuyển sinh

Mô hình giáo dục thăng tiến là một mô hình nghiên cứu về giáo dục, dựa trên lý thuyết triết học giáo dục thăng tiến. Trong đó, hoạt động thăng tiến bao gồm 4 yếu tố: sửa cái xấu cái sai (sửa mình); học cái đúng, cái tốt (gieo mới); phát triển cái thiện lành đã có; thực tập cho đạt được cái thiện lành đã học.

Mô hình giáo dục tỉnh thức là bước nối tiếp của mô hình giáo dục thăng tiến. Nghĩa là học viên đã thông suốt về tư tưởng (rõ biết đích đời), đã đạt được hạng người từ Thiện Trí Thức (Đạo đức) trở lên, đã hiểu biết khá đầy đủ về Giáo dục học – Triết học – Tâm học – Tâm linh học (Tri thức), cũng như thiện xảo trong việc ứng dụng các tri thức vào đời sống thực tế (kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ).

Tài năng tiểu học
Tài năng THCS
Tài năng THPT trở lên
Tài năng cho người bận rộn
Lượng giá - đồng hành
E0 - Làm giáo dục cho THCS trở lên
ES - Làm giáo dục cho THPT trở lên
EU - Làm giáo dục cho ĐH trở lên
EF: Làm giáo dục cho Hộ gia đình
EA: Giảng sư liên môn 
MT - Tư duy toán
MP - Tâm lý học hàn lâm
GP - Triết học phổ thông
Phát triển bản thân
Phát triển yêu-thương
P: Tâm học ứng dụng
SG - Hé lô dậy thì (Nam - Nữ)
Tiếng Anh Tài Năng
Tiếng Anh Học Thuật
Tiếng Anh Ứng Dụng
Giới thiệu
Nghiên cứu khoa học
Tâm học
Triết học
Phật học
CLB - Học nhóm
F1: Toán
F2: Văn
F3: Anh Văn
F4: Lý
F5: Hoá
F6: KHTN
F7: KHXH
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Sách cho thỉnh
Sách cho mượn/thuê
Sách bán
Từ điển GoldenDict
Gõ Paṭṭhāna
Gõ Pāḷi
Tra cứu thuật ngữ Duyên hệ
Phần mềm ghi hình
Tâm & Tâm Sở

Tổng quan

Khóa học

Học thuật

Dự án

banner_lichsu.png

Trung Tâm Chí Dũng

Trung Tâm Chí Dũng thành lập

Là một trung tâm ôn thi - bồi dưỡng HSG, ôn thi Đại Học và lồng kết các hoạt động ngoại khóa vào việc giảng dạy

Chuyển mình sang mô hình giáo dục thăng tiến

Xây dựng chương trình đào tạo

Tài Năng trị liệu bằng giáo dục với 4 phạm trù: Tư tưởng - Đạo đức - Tri thức - Kỹ năng

Công ty TNHH MTV Đào tạo và NCKH Công nghệ Chí Dũng ra đời

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Lần lượt mở ra các lớp bổ trợ miễn phí

Các lớp miễn phí lần lượt mở ra cung cấp tri thức ở 4 mảng: Giáo dục học - Triết học - Tâm học - Tâm linh học

Đào tạo song song trực tuyến & trực tiếp

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

2013

2016

2017

2019

2022

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

bg.png

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục là kim chỉ nam nhằm định hướng cho những hoạt động giáo dục. Một triết lý giáo dục rõ ràng sẽ dẫn đến những hành động rõ ràng và thu về những kết quả tốt đẹp như mong muốn. Quan trọng hơn hết chính là người dạy và người học, cả hai phải cùng hợp tác với nhau trên con đường thăng tiến trí tuệ.

Tìm hiểu thêm  >

bottom of page