top of page
Bản quản lý
Ban giảng sư
Ban kỹ thuật
Ban học thuật
Ban tuyển sinh

Mô hình giáo dục thăng tiến là một mô hình nghiên cứu về giáo dục, dựa trên lý thuyết triết học giáo dục thăng tiến. Trong đó, hoạt động thăng tiến bao gồm 4 yếu tố: sửa cái xấu cái sai (sửa mình); học cái đúng, cái tốt (gieo mới); phát triển cái thiện lành đã có; thực tập cho đạt được cái thiện lành đã học.

Mô hình giáo dục tỉnh thức là bước nối tiếp của mô hình giáo dục thăng tiến. Nghĩa là học viên đã thông suốt về tư tưởng (rõ biết đích đời), đã đạt được hạng người từ Thiện Trí Thức (Đạo đức) trở lên, đã hiểu biết khá đầy đủ về Giáo dục học – Triết học – Tâm học – Tâm linh học (Tri thức), cũng như thiện xảo trong việc ứng dụng các tri thức vào đời sống thực tế (kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ).

Tài năng tiểu học
Tài năng THCS
Tài năng THPT trở lên
Tài năng cho người bận rộn
Lượng giá - đồng hành
E0 - Làm giáo dục cho THCS trở lên
ES - Làm giáo dục cho THPT trở lên
EU - Làm giáo dục cho ĐH trở lên
EF: Làm giáo dục cho Hộ gia đình
EA: Giảng sư liên môn 
MT - Tư duy toán
MP - Tâm lý học hàn lâm
GP - Triết học phổ thông
Phát triển bản thân
Phát triển yêu-thương
P: Tâm học ứng dụng
SG - Hé lô dậy thì (Nam - Nữ)
Tiếng Anh Tài Năng
Tiếng Anh Học Thuật
Tiếng Anh Ứng Dụng
Giới thiệu
Nghiên cứu khoa học
Tâm học
Triết học
Phật học
CLB - Học nhóm
F1: Toán
F2: Văn
F3: Anh Văn
F4: Lý
F5: Hoá
F6: KHTN
F7: KHXH
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Sách cho thỉnh
Sách cho mượn/thuê
Sách bán
Từ điển GoldenDict
Gõ Paṭṭhāna
Gõ Pāḷi
Tra cứu thuật ngữ Duyên hệ
Phần mềm ghi hình
Tâm & Tâm Sở

Tổng quan

Khóa học

Học thuật

Dự án

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TÀI NĂNG

Chương trình đào tạo các lớp Tài năng là chương trình nòng cốt của Trung tâm Chí Dũng, tiêu biểu cho Mô hình giáo dục Thăng tiến, là một thực nghiệm khoa học cho Phương pháp Trị liệu bằng giáo dục.

Tìm hiểu thêm

HỆ THỐNG TRI THỨC TOÀN DIỆN

Chương trình đào tạo mang tính trị liệu toàn diện cho người học bằng công cụ giáo dục liên ngành. Các vấn đề xoay quanh đời sống con người đều được hướng dẫn cách xử lý tối ưu nhất

Mô hình giáo dục thăng tiến

Mô hình giáo dục thăng tiến là một mô hình nghiên cứu về giáo dục, dựa trên lý thuyết triết học giáo dục thăng tiến. Trong đó, hoạt động thăng tiến bao gồm 4 yếu tố: sửa cái xấu cái sai (sửa mình); học cái đúng, cái tốt (gieo mới); phát triển cái thiện lành đã có; thực tập cho đạt được cái thiện lành đã học.

Xem thêm

ĐÀO TẠO 4 PHẠM TRÙ GIÁO DỤC

Chương trình đào tạo các lớp Tài năng chú trong 4 phạm trù: Tư tưởng, Đạo đức, Tri thức, Kỹ năng. Mỗi cấp lớp sẽ có tỷ lệ % khác nhau giữa 4 nội dung này. Từ đó đào luyện toàn diện cho người học theo triết lý giáo dục của Mô hình Giáo dục Thăng tiến.

HỆ SINH THÁI ĐA PHƯƠNG DIỆN

Học viên được thụ hưởng một hệ sinh thái năng động và chân chánh giúp cho học viên có được một môi trường thăng tiến hỗ trợ học - hành đạt được nhiều sự ích lợi nhất

MỤC ĐÍCH NGẮN HẠN

Giáo dục và đào tạo 4 phạm trù cho học viên:

Tri thức

Kỹ năng (Khoa học Ứng dụng);

Đạo đức;

Tư tưởng

MỤC ĐÍCH DÀI HẠN

Xây dựng một tập thể có đặc điểm

Chăm lo cho sự học về 4 trụ cột tri thức: giáo dục học, triết học, tâm học, tâm linh học (khoa học tỉnh thức)

Chăm lo thăng tiến tự thân (sửa cái xấu đã có và gieo cái mới chưa có)

Ổn định về phương tiện vật chất để sinh sống

"Đã học thì phải thăng tiến. Mà đã thăng tiến thì phải tự chịu trách nhiệm và tự đánh giá được năng lực của bản thân chứ không phải lệ thuộc vào sự cho điểm của người khác.”

- Triết lý giáo dục, Trung Tâm Chí Dũng

THĂNG TIẾN TRÊN 10 HẠNG NGƯỜI

Qua từng lớp tài năng là sự vươn lên trên thang bậc thăng tiến hạng người, mức tối đa đạt đến Hiền triết

MỤC ĐÍCH CUỘC ĐỜI

Dẫn dắt học viên từng bước thăng tiến (thân – khẩu – ý) đến tối thiểu đích thứ 2 trên 5 đích đời theo triết lý giáo dục đã có

Học viên tài năng nói là

CÁC KHÓA HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chi tiết

5 cấp lớp (TL1 - TL5)

Tài năng

Tài năng Tiểu Học

Chi tiết

4 cấp lớp (T01 - T09)

Tài năng

Tài năng Trung học cơ sở

Chi tiết

9 cấp lớp (T1 - T9)

Tài năng

Tài năng Trung học phổ thông trở lên

Chi tiết

20 cấp lớp (T1w - T20w)

Tài năng

Tài năng cho người bận rộn

Rethinking the Office

Add your own text here. To customize it select Edit Text. You can upload custom fonts, scale text, change heading tags and more.

Buy Tickets

Gửi thông tin thành công

Gửi thông tin không thành công

Tư vấn khóa học

Trung Tâm Chí Dũng sẽ tư vấn cho học viên về khóa học cũng như giải đáp các thắc mắc của các bạn về các khóa học để học viên có thể lựa chọn phù hợp hơn

bottom of page