top of page
Bản quản lý
Ban giảng sư
Ban kỹ thuật
Ban học thuật
Ban tuyển sinh

Mô hình giáo dục thăng tiến là một mô hình nghiên cứu về giáo dục, dựa trên lý thuyết triết học giáo dục thăng tiến. Trong đó, hoạt động thăng tiến bao gồm 4 yếu tố: sửa cái xấu cái sai (sửa mình); học cái đúng, cái tốt (gieo mới); phát triển cái thiện lành đã có; thực tập cho đạt được cái thiện lành đã học.

Mô hình giáo dục tỉnh thức là bước nối tiếp của mô hình giáo dục thăng tiến. Nghĩa là học viên đã thông suốt về tư tưởng (rõ biết đích đời), đã đạt được hạng người từ Thiện Trí Thức (Đạo đức) trở lên, đã hiểu biết khá đầy đủ về Giáo dục học – Triết học – Tâm học – Tâm linh học (Tri thức), cũng như thiện xảo trong việc ứng dụng các tri thức vào đời sống thực tế (kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ).

Tài năng tiểu học
Tài năng THCS
Tài năng THPT trở lên
Tài năng cho người bận rộn
Lượng giá - đồng hành
E0 - Làm giáo dục cho THCS trở lên
ES - Làm giáo dục cho THPT trở lên
EU - Làm giáo dục cho ĐH trở lên
EF: Làm giáo dục cho Hộ gia đình
EA: Giảng sư liên môn 
MT - Tư duy toán
MP - Tâm lý học hàn lâm
GP - Triết học phổ thông
Phát triển bản thân
Phát triển yêu-thương
P: Tâm học ứng dụng
SG - Hé lô dậy thì (Nam - Nữ)
Tiếng Anh Tài Năng
Tiếng Anh Học Thuật
Tiếng Anh Ứng Dụng
Giới thiệu
Nghiên cứu khoa học
Tâm học
Triết học
Phật học
CLB - Học nhóm
F1: Toán
F2: Văn
F3: Anh Văn
F4: Lý
F5: Hoá
F6: KHTN
F7: KHXH
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Sách cho thỉnh
Sách cho mượn/thuê
Sách bán
Từ điển GoldenDict
Gõ Paṭṭhāna
Gõ Pāḷi
Tra cứu thuật ngữ Duyên hệ
Phần mềm ghi hình
Tâm & Tâm Sở

Tổng quan

Khóa học

Học thuật

Dự án

[33] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: CHUẨN BỊ TRƯỚC KỲ THI

Trung Tâm Chí Dũng là tổ chức nghiên cứu, đào tạo khoa học liên ngành xoay quanh 4 lĩnh vực: Giáo Dục Học, Triết Học, Tâm Học và Tâm Linh Học, nhằm phát triển tối đa năng lực trí tuệ của người học. + Đăng ký: https://www.trungtamchidung.edu.vn/dangky + Học online trên nền tảng Discord: https://trungtamchidung.edu.vn/discord ______________________________________ KÊNH TRUYỀN THÔNG CHÍNH THỨC [1] Website: https://www.trungtamchidung.edu.vn/ [2] Facebook: https://www.trungtamchidung.edu.vn/facebook [3] Youtube: https://www.trungtamchidung.edu.vn/youtube TRANG FACEBOOK CHUYÊN MÔN [1] Lớp Tài Năng: https://www.trungtamchidung.edu.vn/fb/tainang - Thông tin các khóa học, nội dung học thuật liên quan vấn đề rèn luyện và phát triển bản thân một cách toàn diện. [2] Hướng dẫn tự giáo dục: https://www.trungtamchidung.edu.vn/fb/huongdantugiaoduc - Thông tin các khóa học, nội dung học thuật liên quan các vấn đề về giáo dục: giáo dục tự thân - giáo dục gia đình - giáo dục nhà trường - giáo dục xã hội [3] Khoa Học Hàn Lâm: https://www.trungtamchidung.edu.vn/fb/khoahochanlam - Thông tin các khóa học, nội dung học thuật liên quan các môn khoa học hàn lâm: Triết học, Tâm lý học, Logic - Luận lý học, Toán tư duy,... [4] Khoa Học Ứng Dụng: https://www.trungtamchidung.edu.vn/fb/khoahocungdung - Thông tin các khóa học, nội dung học thuật liên quan các môn khoa học ứng dụng: Giáo dục giới tính, Lãnh đạo bản thân, Học cách học, Phật học ứng dụng trong đời sống gia đình,... [5] Khoa Học Ngôn Ngữ: https://www.trungtamchidung.edu.vn/fb/khoahocngonngu - Thông tin các khóa học, nội dung học thuật liên quan các môn khoa học ngôn ngữ: Việt ngữ, Sinh ngữ, Cổ ngữ,... [6] Học Bổ Trợ Cùng Trung Tâm Chí Dũng: https://www.trungtamchidung.edu.vn/fb/hocbotro - Thông tin các khóa học miễn phí liên quan các môn thuộc 4 trụ cột tri thức: Giáo dục học, Triết học, Tâm học, Tâm linh học. [7] Tâm tình chuyện học hành: https://www.trungtamchidung.edu.vn/fb/vanhoa - Thông tin các khóa học liên quan các môn văn hóa: Toán - Văn - Anh - Lý - Hóa - Sinh - KHTN - KHXH. NHÓM FACEBOOK: [1] Học hành cùng Trung Tâm Chí Dũng: https://www.trungtamchidung.edu.vn/hochanh [2] CLB Triết học: https://www.trungtamchidung.edu.vn/clbtriethoc [3] CLB Tâm lý học: https://www.trungtamchidung.edu.vn/clbtamlyhoc [4] Cải cách giáo dục Việt Nam: https://www.trungtamchidung.edu.vn/caicachgiaoduc [5] Siêu lý học - Abhidhamma: https://www.trungtamchidung.edu.vn/sieulyhoc [6] Ban Tu Thư: https://www.trungtamchidung.edu.vn/bantuthu ______________________________________ LIÊN HỆ + Email: chidungcenter@gmail.com + Địa chỉ: 22/48, đường Mạc Đĩnh Chi, An Cư, Ninh Kiều, Cần Thơ + Điện thoại: 0973.173.326

1

Ngày đăng:

Lượt xem:

-

25

1 thg 12, 2024

Video bổ trợ mới nhất

Video phổ biến

Đường vào thắng pháp

Đường vào thắng pháp

Add a Title

Đường vào thắng pháp

Add a Title

Đường vào thắng pháp

Tìm kiếm video

Tài Năng

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

<
<

Giáo dục học

Tất cả 

Add a Title

TỌA ĐÀM ĐÀO TẠO LIÊN NGÀNH TRONG KHXH&NV

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Heading 2

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Heading 2

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Heading 2

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Heading 2

videos

10

<
<

Triết học

Tất cả 

Add a Title

TỌA ĐÀM ĐÀO TẠO LIÊN NGÀNH TRONG KHXH&NV

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

<
<

Tâm học

Tất cả 

Add a Title

TỌA ĐÀM ĐÀO TẠO LIÊN NGÀNH TRONG KHXH&NV

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

<
<

Tâm linh học

Tất cả 

Add a Title

TỌA ĐÀM ĐÀO TẠO LIÊN NGÀNH TRONG KHXH&NV

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

Xem toàn bộ danh sách

videos

10