top of page
Bản quản lý
Ban giảng sư
Ban kỹ thuật
Ban học thuật
Ban tuyển sinh

Mô hình giáo dục thăng tiến là một mô hình nghiên cứu về giáo dục, dựa trên lý thuyết triết học giáo dục thăng tiến. Trong đó, hoạt động thăng tiến bao gồm 4 yếu tố: sửa cái xấu cái sai (sửa mình); học cái đúng, cái tốt (gieo mới); phát triển cái thiện lành đã có; thực tập cho đạt được cái thiện lành đã học.

Mô hình giáo dục tỉnh thức là bước nối tiếp của mô hình giáo dục thăng tiến. Nghĩa là học viên đã thông suốt về tư tưởng (rõ biết đích đời), đã đạt được hạng người từ Thiện Trí Thức (Đạo đức) trở lên, đã hiểu biết khá đầy đủ về Giáo dục học – Triết học – Tâm học – Tâm linh học (Tri thức), cũng như thiện xảo trong việc ứng dụng các tri thức vào đời sống thực tế (kỹ năng ứng dụng khoa học công nghệ).

Tài năng tiểu học
Tài năng THCS
Tài năng THPT trở lên
Tài năng cho người bận rộn
Lượng giá - đồng hành
E0 - Làm giáo dục cho THCS trở lên
ES - Làm giáo dục cho THPT trở lên
EU - Làm giáo dục cho ĐH trở lên
EF: Làm giáo dục cho Hộ gia đình
EA: Giảng sư liên môn 
MT - Tư duy toán
MP - Tâm lý học hàn lâm
GP - Triết học phổ thông
Phát triển bản thân
Phát triển yêu-thương
P: Tâm học ứng dụng
SG - Hé lô dậy thì (Nam - Nữ)
Tiếng Anh Tài Năng
Tiếng Anh Học Thuật
Tiếng Anh Ứng Dụng
Giới thiệu
Nghiên cứu khoa học
Tâm học
Triết học
Phật học
CLB - Học nhóm
F1: Toán
F2: Văn
F3: Anh Văn
F4: Lý
F5: Hoá
F6: KHTN
F7: KHXH
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Giáo dục học
Triết học
Tâm học
Tâm linh học
Liên ngành
Sách cho thỉnh
Sách cho mượn/thuê
Sách bán
Từ điển GoldenDict
Gõ Paṭṭhāna
Gõ Pāḷi
Tra cứu thuật ngữ Duyên hệ
Phần mềm ghi hình
Tâm & Tâm Sở

Tổng quan

Khóa học

Học thuật

Dự án

Danh sách phát

TẬP 1

Câu chuyện thăng tiến #53: Suy xét sao, khi thọ nhận?

30 Lượt xem

7 ngày trước

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

30 Lượt xem

30/01/2024

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

30 Lượt xem

30/01/2024

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

30 Lượt xem

30/01/2024

Add a Title

TOẠ ĐÀM MIỄN PHÍ: "MÂU THUẪN VỀ GIỚI TRONG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI"

30 Lượt xem

30/01/2024

Video khác

Add a Title

Hướng dẫn học viên pha màu

Add a Title

Học viên thực hành pha màu

Add a Title

Học viên chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trong câu lạc bộ tô màu

Add a Title

Học viên tham gia câu lạc bộ tô màu

Add a Title

[31] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: Vì sao phải tinh tế mới thấy được thọ xả?

Add a Title

[32] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: VÌ SAO GẶP CẢNH LỚN NHƯNG TÂM NHÃN THỨC LẠI CÓ THỌ XẢ?

Add a Title

[33] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: CHUẨN BỊ TRƯỚC KỲ THI

Add a Title

[34] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: KỲ THI LÊN LỚP

Add a Title

[35] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: THỰC TÍNH 8: TƯỞNG - SAÑÑĀ

Add a Title

[36] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: PHÂN BIỆT CƠ TÁNH TẦM & CƠ TÁNH TRÍ

Add a Title

[37] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: VÌ SAO CHỈ CÓ 1 TÂM SỞ TƯỞNG NHƯNG LẠI GỌI LÀ "TƯỞNG UẨN"?

Add a Title

[38] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH LÀ CÓ TỒN TẠI CHỨ KHÔNG PHẢI ĐIÊN ĐẢO?

Dành cho bạn

Add a Title

Hướng dẫn học viên pha màu

Add a Title

Học viên thực hành pha màu

Add a Title

Học viên chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động trong câu lạc bộ tô màu

Add a Title

Học viên tham gia câu lạc bộ tô màu

Add a Title

[31] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: Vì sao phải tinh tế mới thấy được thọ xả?

Add a Title

[32] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: VÌ SAO GẶP CẢNH LỚN NHƯNG TÂM NHÃN THỨC LẠI CÓ THỌ XẢ?

Add a Title

[33] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: CHUẨN BỊ TRƯỚC KỲ THI

Add a Title

[34] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: KỲ THI LÊN LỚP

Add a Title

[35] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: THỰC TÍNH 8: TƯỞNG - SAÑÑĀ

Add a Title

[36] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: PHÂN BIỆT CƠ TÁNH TẦM & CƠ TÁNH TRÍ

Add a Title

[37] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: VÌ SAO CHỈ CÓ 1 TÂM SỞ TƯỞNG NHƯNG LẠI GỌI LÀ "TƯỞNG UẨN"?

Add a Title

[38] Siêu Lý Học Mẫu Giáo: THƯỜNG, LẠC, NGÃ, TỊNH LÀ CÓ TỒN TẠI CHỨ KHÔNG PHẢI ĐIÊN ĐẢO?
<
<
bottom of page