top of page
Writing with Pen

Dự án Tổng hợp Hỏi-Đáp

Từ một suy nghĩ đơn thuần trong quá trình học tập với mong ước nhớ được tất cả những gì thầy dạy và trả lời mình, để từ đó chuyển hóa thành một ý tưởng dễ dàng thực hiện hơn là ghi chép lại tất cả mọi thứ đã học và quy hoạch cho nó dễ dàng kiếm tìm khi cần.

Gần đây, bởi biết được các đồng học cũng nung nấu suy nghĩ như mình và thêm vào đó là sự chắp cánh của Thầy Chí Dũng, dự án này ra đời cùng một nguỵên vọng hết sức khiêm tốn: mỗi điều hay đều được tiếp cận bởi học viên của Trung tâm. Cùng một nguyện vọng hết sức gian nan là:  dự án này sẽ không bao giờ kết thúc, được tiếp nối đến đời đời bởi các học viên Trung tâm Chí Dũng.

 
Xin cảm ơn đã đọc vài lời dài dòng của môt kẻ trên đường học viết!

Nhiệm vụ của Dự án

Nhiệm vụ 1

Tạo ra một kho dữ liệu về các câu hỏi, câu trả lời của Thầy/Cô trong các lớp và các hoạt động của Trung tâm Chí Dũng. 

Nhiệm vụ 2

Thiết kế hệ thống vận hành để học viên sử dụng kho dữ liệu một cách dễ dàng. 

Nhiệm vụ 3

Liên tục cải tiến nhằm mang lại lợi ích tối ưu hơn cho học viên.

Nhiệm vụ 4

Tìm kiếm sự tiếp nối, giữ gìn dự án vì sự lợi lạc của dự án với Trung tâm.

Các giai đoạn hoạt động

image.png

Giai đoạn 1

  • Tìm kiếm những đồng đội cho dự án

  • Thu thập câu hỏi để tạo kho dữ liệu thô [bước này luôn được duy trì và cập nhật liên tục] 

image.png

Giai đoạn 2

  • Chuẩn hóa quy trình hậu kỳ để biến từ dữ liệu thô sang kho dữ liệu cuối

  • Đề xuất các phương án xây dựng hệ thống cho học viên truy cập kho dữ liệu cuối

image.png

Giai đoạn 3

  • CTV kỹ thuật bắt đầu các bước xây dựng hệ thống

  • Đưa vào sử dụng hệ thống

image.png

Giai đoạn 4

  • Tìm người kế thừa

Bảng thông báo

Tìm kiếm Tình nguyện viên (khuyến khích với mọi học viên của Trung tâm Chí Dũng)

Bạn muốn tham gia hãy bấm nút "Tham gia" bên phải

Thêm câu hỏi - trả lời của bạn

Bạn muốn tham gia hãy bấm nút "Thêm câu Hỏi-đáp" bên phải

bottom of page